Ορισμός του οικισμού Τρικερίου Δήμου Νοτίου Πηλίου ως ιστορικής έδρας αυτού

Αριθμ. 12407 – ΦΕΚ B 3022 – 21.09.2016
Ορισμός του οικισμού Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου ως ιστορικής έδρας αυτού.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον οικισμό Τρίκερι της Τοπικής Κοινότητας Τρικερίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου του Νομού Μαγνησίας ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως