Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου του Δήμου Μεγαλόπολης

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Κωτιλίου του Δήμου Μεγαλόπολης σε Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Κωτιλίου σε οικισμό Κοτυλίου. (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 33/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 58/24.04.2017)
Άρθρο μόνο
Η Τοπική Κοινότητα Κωτιλίου της Δημοτικής Ενότητας Γόρτυνος του Δήμου Μεγαλόπολης μετονομάζεται σε Τοπική Κοινότητα Κοτυλίου, καθώς επίσης ο ομώνυμος οικισμός Κωτιλίου μετονομάζεται σε οικισμό Κοτυλίου.
Σχετικά:
Περιφερειακή ενότητα ΑΡΚΑΔΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ