Εκλογές 2014. Αριθμός περιφερειακών συμβούλων με βάση την απογραφή 2011

PerifereiesΑριθ. οικ.10754 – ΦΕΚ Β 647 – 17.03.2014
Ορισμός αριθμού περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010 με βάση τον De Facto πληθυσμό της, όπως προκύπτει από τη τελευταία απογραφή.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τα άρθρα 3, 113, 135 και 136 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2. Το άρθρο 18 παράγραφος 10 περίπτωση α΄ του Ν. 3870/
2010 «Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές» (Α΄ 138).
3. Την αριθ. 2891/15-3-2013 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής Πληθυσμού-Κατοικιών 2011 που αφορούν στον De Facto Πληθυσμό της Χώρας» (Β΄ 630).
4. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).
5. Την αριθ. Υ305/1-7-2013 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκου» (Β΄ 1628), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. Υ385/30-8-2013 (Β΄ 2164) όμοια απόφαση.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
7. Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκύπτει δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισμού για το τρέχον και τα επόμενα οικονομικά έτη, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Ο αριθμός των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136 του Ν. 3852/2010, ορίζεται ως ο αναγραφόμενος στον παρακάτω Πίνακα:
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΔΡΑΜΑΣ 98.411 8
ΕΒΡΟΥ 147.326 13
ΘΑΣΟΥ 14.678 1
ΚΑΒΑΛΑΣ 125.090 11
ΞΑΝΘΗΣ 109.615 9
ΡΟΔΟΠΗΣ 110.706 9
ΣΥΝΟΛΟ 605.826 51
2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΜΑΘΙΑΣ 140.575 5
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1.107.760 42
ΚΙΛΚΙΣ 79.968 3
ΠΕΛΛΑΣ 139.371 5
ΠΙΕΡΙΑΣ 127.478 5
ΣΕΡΡΩΝ 176.881 7
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 111.244 4
ΣΥΝΟΛΟ 1.883.277 71

3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 32.308 5
ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 50.683 7
ΚΟΖΑΝΗΣ 150.170 22
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 51.841 7
ΣΥΝΟΛΟ 285.002 41
4. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΤΑΣ 68.912 10
ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 44.483 7
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 168.299 25
ΠΡΕΒΕΖΑΣ 58.027 9
ΣΥΝΟΛΟ 339.721 51
5. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 119.686 8
ΛΑΡΙΣΑΣ 282.507 20
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 188.336 13
ΣΠΟΡΑΔΩΝ 14.464 1
ΤΡΙΚΑΛΩΝ 132.492 9
ΣΥΝΟΛΟ 737.485 51
6. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΖΑΚΥΝΘΟΥ 43.385 8
ΙΘΑΚΗΣ 3.209 1
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 115.473 21
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 38.082 7
ΛΕΥΚΑΔΑΣ 23.912 4
ΣΥΝΟΛΟ 224.061 41
7. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 211.080 16
ΑΧΑΪΑΣ 310.298 23
ΗΛΕΙΑΣ 161.226 12
ΣΥΝΟΛΟ 682.604 51
8. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΟΙΩΤΙΑΣ 117.314 11
ΕΥΒΟΙΑΣ 209.930 19
ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 29.080 3
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 159.461 14
ΦΩΚΙΔΑΣ 43.672 4
ΣΥΝΟΛΟ 559.457 51
9. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 584.413 16
ΑΘΗΝΩΝ
ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 480.851 13
ΑΘΗΝΩΝ
ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ 1.022.853 27
ΑΘΗΝΩΝ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 522.798 14
ΑΘΗΝΩΝ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ 443.888 12
ΝΗΣΩΝ 73.865 2
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 498.183 13
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 159.765 4
ΣΥΝΟΛΟ 3.786.616 101
10. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 98.554 8
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 90.943 8
ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 145.059 13
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 89.145 8
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 161.288 14
ΣΥΝΟΛΟ 584.989 51

11. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΙΚΑΡΙΑΣ 9.774 2
ΛΕΣΒΟΥ 86.312 18
ΛΗΜΝΟΥ 16.992 3
ΣΑΜΟΥ 33.339 7
ΧΙΟΥ 52.477 11
ΣΥΝΟΛΟ 198.894 41
12. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΑΝΔΡΟΥ 9.128 1
ΘΗΡΑΣ 21.187 3
ΚΑΛΥΜΝΟΥ 29.715 4
ΚΑΡΠΑΘΟΥ 7.818 1
ΚΕΑΣ − ΚΥΘΝΟΥ 3.916 1
ΚΩ 47.102 7
ΜΗΛΟΥ 9.788 1
ΜΥΚΟΝΟΥ 14.189 2
ΝΑΞΟΥ 21.253 3
ΠΑΡΟΥ 14.890 2
ΡΟΔΟΥ 157.635 22
ΣΥΡΟΥ 21.475 3
ΤΗΝΟΥ 8.699 1
ΣΥΝΟΛΟ 366.795 51
13. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 338.052 25
ΛΑΣΙΘΙΟΥ 75.995 6
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 97.059 7
ΧΑΝΙΩΝ 171.822 13
ΣΥΝΟΛΟ 682.928 51

Άρθρο 2
H απόφαση αυτή, η ισχύς της οποίας αρχίζει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Μαρτίου 2014
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΣ