Κυνηγετικό έτος 2022-2023, ποια θηράματα επιτρέπονται και ποσότητα ανά κυνηγό

Πότε αρχίζει και πόσο διαρκεί το κυνήγι για το Κυνηγετικό έτος 2022-2023, ποια θηράματα επιτρέπονται και ποσότητα ανά κυνηγό

 

Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/80188/2575 – ΦΕΚ Τεύχος Β 4132/03.08.2022
Ρυθμίσεις θήρας για την κυνηγετική περίοδο 2022 – 2023.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
αποφασίζουμε:

Α . ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΘΗΡΑΜΑΤΑ

1. Καθορίζουμε τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου για το κυνηγετικό έτος 2022- 2023 από 20 Αυγούστου 2022 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

2. Κατ’ εξαίρεση της παραπάνω παραγράφου, επιτρέπουμε τη θήρα του αγριοκούνελου (Oryctolagus cuniculus) μέχρι την 10 Μαρτίου 2023.

 

Σχετικά: Πόσο κοστίζει η άδεια κυνηγιού για το κυνηγετικό έτος 2022-2023

 

Τα επιτρεπόμενα να κυνηγηθούν είδη, η χρονική περίοδος και οι μέρες κυνηγίου τους, καθώς και ο μέγιστος αριθμός θηραμάτων κατά είδος, που επιτρέπεται να θηρεύει ο κάθε κυνηγός στην ημερήσια έξοδό του, αναφέρονται στον «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ» που ακολουθεί. Στο Κεφάλαιο Β της παρούσας απόφασης αναφέρονται οι ειδικές ρυθμίσεις ως προς το κυνήγι του «ΠΙΝΑΚΑ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ».

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΗΡΕΥΣΙΜΩΝ

 

 

1 Περιοχές της χώρας οι οποίες είχαν χαρακτηρισθεί «ως ζώνες διάβασης των αποδημητικών πουλιών» με αποφάσεις του Υπουργού Γεωργίας μέχρι την 18-12-1985 καθώς και με την ανωτέρω (30) σχετική.
* Από 1/3 έως 10/3 μόνο σε νησιά που υπάρχει αγριοκούνελο χωρίς συνοδεία σκύλου.
** Οι εξαιρέσεις του κυνηγίου του λαγού καθορίζονται στο κεφάλαιο Β. παρ. 5.
*** Επιτρέπεται η θήρα στις Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ): α) GR 2450009 (περιοχή Γαλαξιδίου), β) GR 1140009 (Όρος Φαλακρό) και γ) GR 2530006 (Όρος Ζήρεια), μόνο τις μέρες Σάββατο και Κυριακή.
**** Ειδικές ρυθμίσεις του κυνηγίου της νησιώτικης πέρδικας καθορίζονται στο κεφάλαιο Β, παρ. 10.
***** Απαγορεύεται η θήρα (κοινή υπουργική απόφαση υπό στοιχεία Η.Π.8353/276/Ε103 (Β’ 415/2012) στη λίμνη Κερκίνη, Κορώνεια-Βόλβη στο Δέλτα του Νέστου, στη Λίμνη Ισμαρίδα, στη Λίμνη Βιστωνίδα-Πόρτο Λάγος και στο Δέλτα του Έβρου καθώς και στην περιοχή του έλους Αρτζάν (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230005) και στην περιοχή της λίμνης Δοϊράνης (ΖΕΠ με κωδικό GR 1230003).
****** Για το Τρυγόνι καθορίζεται ετήσιο εθνικό όριο κάρπωσης 120.000 άτομα, μειωμένο δηλαδή πλέον του 50% σε σχέση με την μέση εθνική κάρπωση του είδους μεταξύ των ετών 2013-2018, καθώς για τις τρεις τελευταίες κυνηγετικές περιόδους.

Μετά τη συμπλήρωση του καθοριζόμενου ανωτέρω ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, παύει αυτόματα η θήρα του είδους.

Η παρακολούθηση της κάρπωσης τόσο της ημερησίας, όσο και της συνολικής μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτερου ορίου, γίνεται μέσω online εφαρμογής κινητού τηλεφώνου που έχει προμηθευτεί με μέριμνά της η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος (Κ.Σ.Ε).

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί στους κυνηγούς κατά τη διαδικασία έκδοσης της ετήσιας άδειας θήρας, είτε μέσω των συνεργαζόμενων με το ΥΠΕΝ Κυνηγετικών Συλλόγων, είτε μέσω των Δασικών Υπηρεσιών από τις οποίες εκδίδουν άδεια θήρας οι μεμονωμένοι κυνηγοί.

Ο κάθε κυνηγός κατά την έκδοση της άδειας θήρας του θα εφοδιάζεται με μοναδικό κωδικό (QR) που θα του δίνει αποκλειστική πρόσβαση μέσω του κινητού του τηλεφώνου στη χρήση της εφαρμογής.

Οι κυνηγοί σε όλη τη χώρα εφόσον θηρεύσουν τρυγόνια υποχρεούνται:
1. Να δηλώνουν μέσω της εν λόγω εφαρμογής την ημερήσια κάρπωση τους πριν την αναχώρηση τους από το χώρο κυνηγιού.

2. Να επιδεικνύουν την εκάστοτε ημερήσια καταχώριση της κάρπωσης στα αρμόδια όργανα ελέγχου. Μετά τη συμπλήρωση του ετήσιου εθνικού ορίου κάρπωσης, όλοι οι κυνηγοί θα ενημερωθούν μέσω της εφαρμογής με μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο για την λήξη της θήρας του είδους.

3. Κυνηγοί που δεν είναι κάτοχοι συσκευής κινητού τύπου smartphone:

Για τους κυνηγούς αυτούς η δήλωση της κάρπωσης του τρυγονιού θα γίνεται με την αποστολή sms (τηλεφωνικού μηνύματος) στον αριθμό 6976580000, πριν την αποχώρησή τους από την περιοχή άσκησης της θήρας.

Στο μήνυμα θα αναγράφονται με την κάτωθι σειρά: 1. Αριθμός κάρπωσης τρυγονιών 2. Ονοματεπώνυμο 3. Ο 12ψηφιος Αριθμός QR που παραλαμβάνει ο κυνηγός με την έκδοση άδειας θήρας 4. Περιφερειακή ενότητα στην οποία έγινε η κάρπωση.

Μοναδική πρόσβαση στη βάση δεδομένων της εθνικής κάρπωσης του είδους, που θα ενημερώνεται αυτόματα από τη χρήση της εφαρμογής από τους κυνηγούς (ημερήσιες καταχωρήσεις κάρπωσης τρυγονιού) θα έχει αποκλειστικά το Τμήμα Διαχείρισης Άγριας Ζωής και Θήρας της Διεύθυνσης Διαχείρισης Δασών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Δασών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Β. ΕΙΔΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Μπεκάτσας (Scolopax rusticola) στο καρτέρι, το πρωί και το βράδυ.

2. Περιορίζουμε τη χρησιμοποίηση σκύλων δίωξης για άσκηση κυνηγίου, από 15.09.2022 μέχρι και τις 28.02.2023 σε τρεις (3) ημέρες την εβδομάδα (Τετάρτη, Σάββατο και Κυριακή), δηλαδή μόνο τις ημέρες κατά τις οποίες επιτρέπεται αντιστοίχως το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) και του Αγριόχοιρου (Sus scrofa). Ο ανωτέρω περιορισμός της χρήσης σκύλων δίωξης δεν ισχύει κατά τη δράση των συνεργείων δίωξης αγριόχοιρων που συγκροτούνται από τις δασικές Υπηρεσίες στα πλαίσια του άρθρου 259 του Δασικού Κώδικα και των ομάδων κυνηγών που δραστηριοποιούνται δυνάμει της υπό στοιχεία 147/21886/25.01.2021 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 313).

3. Επιτρέπουμε το κυνήγι του Αγριόχοιρου (Sus scrofa) σε ομάδες μέχρι δέκα (10) κυνηγών, με δικαίωμα θήρευσης χωρίς περιορισμό στο όριο κάρπωσης ανά ομάδα και έξοδο. Για λόγους προστασίας της φυσικής παραγωγής του αγριόχοιρου, απαγορεύεται το κυνήγι σε όλη τη χώρα του νεαρού αγριόχοιρου, όσο αυτός φέρει τις χαρακτηριστικές ραβδώσεις στο σώμα του, καθώς και των χοιρομητέρων αυτών.

4. Επιτρέπουμε το κυνήγι της Αλεπούς (Vulpes vulpes) και του Πετροκούναβου (Martes foina) από 15.09.2022 μέχρι 20.01.2023 με τη χρησιμοποίηση κυνηγετικού όπλου και σκύλου δίωξης και από 21.01.2023 μέχρι 28.02.2023 χωρίς σκύλο δίωξης, μόνο στους νομούς που δεν έχουν χαρακτηρισθεί ως αρουραιόπληκτοι.
Επιτρέπουμε επίσης το κυνήγι της αλεπούς (Vulpes vulpes) χωρίς σκύλο, στις ζώνες διάβασης, από 20.08.2022 μέχρι 14.09.2022. στις Περιφερειακές Ενότητες που διενεργείται πρόγραμμα εμβολιασμών από αέρος για τη λύσσα.

5. Απαγορεύουμε το κυνήγι του Λαγού (Lepus europaeus) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στις νήσους Λήμνο και Άγιο Ευστράτιο.

6. Απαγορεύουμε το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στον Άγιο Ευστράτιο.

7. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων καθ’ όλη τη διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου στην νήσο Τήλο της Δωδεκανήσου και στη νήσο Γυάρο των Κυκλάδων.

8. Απαγορεύουμε το κυνήγι όλων των θηραμάτων στην περιοχή που ορίζεται από τις ζώνες Α, ΑΒ1, ΑΒ2, Α1, Β1 του «Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Κοτυχίου – Στροφιλιάς», όπως καθορίστηκαν με την υπ’ αρ. 12365/ 17-3-2009 κοινή υπουργική απόφαση (Δ’ 159).

9. Για όσα είδη πουλιών δεν αναφέρονται στην πα-ρούσα απαγορεύεται το κυνήγι τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ, όπως αυτή κωδικοποιήθηκε με την οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009.

10. Το κυνήγι της νησιώτικης Πέρδικας (Αlectoris chukar) επιτρέπεται σύμφωνα με τον πίνακα θηρευσίμων ειδών της παρούσας απόφασης, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α) Στην Περιφερειακή Ενότητα (Νομό) Λέσβου (συμπεριλαμβανομένης και της νήσου Λήμνου και Άγιος Ευστράτιος) επιτρέπεται το κυνήγι της Νησιώτικης Πέρδικας τις παρακάτω ημερομηνίες: (Σάββατο) 17.09.2022 και (Κυριακές): 18.09.2022, 25.09.2022, 02.10.2022, 09.10.2022, 16.10.2022, 23.10.2022 και 30.10.2022, συνολικά για οκτώ (8) εξόδους.

β) Στις Περιφερειακές Ενότητες (Νομούς) Σάμου και Χίου και στην περιοχή της Α’ Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Κρήτης και Δωδεκανήσων (Α’ ΚΟΚΔ) επιτρέπεται το κυνήγι της, από 15.09.2022 έως 30.11.2022.
Στην Π.Ε (Νομό) Σάμου από 15.09.2022 έως 30.11.2022 τις ημέρες Τετάρτη-Σάββατο-Κυριακή. Στην Π.Ε (Νομό) Χίου από 15.09.2022 έως 30.11.2022 τις ημέρες Σάββατο-Κυριακή.

γ) Παρατείνουμε την ισχύ της παρ. (Α) της υπ’ αρ. 97734/4284/14.08.2007 (Β 1657) απόφασης «Τροποποίηση ρυθμίσεων θήρας» από 20.08.2022 έως 14.09.2022.

11. Απαγορεύεται η θήρα της πετροπέρδικας (Αlectoris graeca) στις ζώνες Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3 και Β4 του «Εθνικού Πάρκου Χελμού – Βουραϊκού», όπως αυτές έχουν καθοριστεί με την υπ’ αρ. 40390/1-10-2009 κοινή υπουργική απόφαση «Χαρακτηρισμός της χερσαίας περιοχής του ορεινού όγκου Χελμού – Βουραϊκού ως Εθνικού Πάρκου» (Δ’ 446).

12. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπ’ αρ. 161977/2659/19-10- 2017 απόφασης του ΥΠΕΝ, περί «Απαγόρευσης θήρας στον ορεινό όγκο του Υμηττού και στα μητροπολιτικά πάρκα Γουδή – Ιλισσίων» (Β’ 3885).

13. Παρατείνεται για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η ισχύς της υπό στοιχεία. ΥΠΕΝ/ΔΔΔ/2947/86/ 12-01-22 απόφασης του ΥΠΕΝ «Άσκηση θήρας στη Γ’ Ζώνη του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου» (Β’ 132) και επιτρέπεται η θήρα στις περιοχές, για τα είδη και τα χρονικά διαστήματα και τους όρους και προϋποθέσεις που θέτει η προαναφερόμενη απόφαση.

  

 

Γ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Απαγορεύουμε το κυνήγι:
1.1. Στα μόνιμα καταφύγια άγριας ζωής.
1.2. Στα εκτροφεία θηραμάτων.
1.3. Στις περιοχές όπου ισχύουν απαγορεύσεις θήρας ορισμένης χρονικής διάρκειας.
1.4. Στους πυρήνες των Εθνικών Δρυμών.
1.5. Σε ζώνη πλάτους πεντακοσίων (500) μέτρων κατά μήκος της ελληνοτουρκικής χερσαίας μεθοριακής γραμμής.
1.6. Σε θαλάσσια ζώνη πλάτους τριακοσίων (300) μέτρων από τις ακτές.
1.7. Σε όλες τις περιοχές και για όλα τα είδη που ισχύουν ειδικοί περιορισμοί θήρας σύμφωνα με την υπ’ αρ. 414985/29.11.1985 (Β’ 757) κοινή υπουργική απόφαση, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Η.Π. 37338/1807/Ε.103/1-9-2010 (Β’ 1495) κοινή υπουργική απόφαση και τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε αυτή με την υπό στοιχεία Η.Π. 8353/276/Ε103/23-2-2012 (Β’ 415) όμοια.
1.8. Στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, όπως αναφέρεται στο σημείο (31) του προοιμίου της παρούσας και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί και ισχύουν ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις.
1.9. Στους αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και μνημεία χωρίς προηγούμενη άδεια του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού.
1.10. Σε περιοχές που λειτουργούν νόμιμα κατασκηνώσεις και κατά την περίοδο λειτουργίας τους, σε απόσταση μέχρι διακοσίων πενήντα (250) μέτρων από την εξωτερική περίφραξη αυτών.
1.11. Σε περιοχές πού λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969. Για την έναρξη ισχύος της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού, με βάση την παρούσα ρύθμιση, απαιτείται η έκδοση, με βάση την παρούσα ρύθμιση, Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.
1.12. Στην περιοχή πέριξ των εγκαταστάσεων του αναψυκτηρίου και του θεάτρου στη Χερσόνησο του Αγίου Ιωάννη Δέτη στην νήσο Πάρο και σε απόσταση 250 μέτρων από αυτές, σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ) του Δήμου Πάρου (ΦΕΚ 148/2-05-2012/ Τεύχος ΑΑΠ).

2. Απαγορεύουμε την αγοραπωλησία όλων των ειδών θηραμάτων, εκτός εκείνων τα οποία προέρχονται από εκτροφεία (δημόσια ή ιδιωτικά), από τις Ελεγχόμενες Κυνηγετικές Περιοχές ή από το εξωτερικό, εφόσον έχουν τηρηθεί οι νόμιμες διαδικασίες απόκτησής τους.

3. Επιτρέπεται – κατ’ εξαίρεση – για την τρέχουσα κυνηγετική περίοδο η αγοραπωλησία του αγριοκούνελου στις νήσους Λήμνο και Θηρασιά, όπου λόγω του υπερπληθυσμού του είδους έχει διαταραχθεί το οικοσύστημα και έχουν δημιουργηθεί ήδη σοβαρά προβλήματα και καταστροφές στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Η έγκριση αγοραπωλησίας γίνεται με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μετά από εισήγηση της αρμόδιας δασικής αρχής.

4. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές αρχές (Ζώνες Εκγύμνασης Σκύλων – Ζ.Ε.Σ.) και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού.
Κατά το χρονικό διάστημα της αναπαραγωγικής περιόδου από Απρίλιο έως και τον Ιούνιο, δεν επιτρέπεται η εκγύμναση κυνηγετικών σκύλων, για λόγους που σχετίζονται με την όχληση της θηραματοπανίδας την περίοδο αυτή.
Για την εφαρμογή της ανωτέρω απαγόρευσης, απαιτείται η έκδοση Δασικής Αστυνομικής Διάταξης (Δ.Α.Δ.) από την οικεία Δασική Αρχή, στην οποία θα ορίζονται:
• Οι Ζ.Ε.Σ στις οποίες αφορά η απαγόρευση.
• Η διάρκεια ισχύος της τοπικής απαγόρευσης των εκγυμνάσεων κυνηγετικών σκύλων στις ανωτέρω Ζ.Ε.Σ, εντός του προαναφερόμενου τριμήνου (Απριλίου, Μαΐου και Ιουνίου).
• Οι τυχόν επιβαλλόμενοι κατά περίπτωση, περιορισμοί στους όρους διεξαγωγής των εκγυμνάσεων ή οι λοιποί περιορισμοί στις περιπτώσεις των Ζ.Ε.Σ που εξαιρούνται της απαγόρευσης.
Για την εκτίμηση της ασκούμενης πίεσης στην θηραματοπανίδα εξαιτίας της εκγύμνασης και τον καθορισμό των Ζ.Ε.Σ που περιλαμβάνονται στην ανωτέρω απαγόρευση, λαμβάνονται υπόψη τα ενδιαιτώμενα σε αυτές είδη της άγριας πανίδας και ο βιολογικός τους κύκλος οι τεκμηριωμένες προτάσεις των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων και η απαγόρευση που επιβάλλεται με την εκδιδόμενη Δ.Α.Δ δεν θα αφορά στο σύνολο των Ζ.Ε.Σ στην περιοχή αρμοδιότητας της επισπεύδουσας δασικής αρχής.

5. Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματος τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειομένης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.
Εξουσιοδοτούνται οι Προϊστάμενοι των Δασικών Υπηρεσιών για την έκδοση Δασικών Αστυνομικών διατάξεων (Δ.Α.Δ) για την εφαρμογή της παρούσας.

Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως