Επιταγή ακρίβειας 2023. Ποιοι είναι δικαιούχοι

Ποιοι είναι δικαιούχοι επιταγής ακρίβειας 2023 (επιδομάτων κοινωνικής αλληλεγγύης) για τον Δεκέμβριο. Συγκεκριμένα ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την χορήγηση επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης το Δεκέμβριο,  ως αξιοποίηση της υπεραπόδοσης στα έσοδα (350 εκατομμύρια) που δημιουργεί δημοσιονομικό χώρο.

 

Δικαιούχοι είναι:

Δικαιούχοι επιδόματος τέκνων του ΟΠΕΚΑ το Δεκέμβριο αύξηση θα είναι 150%.

Όσοι παίρνουν το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, που θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση

Χαμηλοσυνταξιούχοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Θα πάρουν 150 ευρώ παραπάνω.

Επίσης, θα καλυφθούν και ανασφάλιστοι υπερήλικες

Δικαιούχοι επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ. Θα δοθούν 200 ευρώ σε 225.000 δικαιούχους.

 

 

Αναλυτικά

Επίδομα Παιδιού 2023. Μιάμιση επιπλέον δόση τον Δεκέμβριο 2023

Οι δικαιούχοι Επιδόματος Παιδιού του ΟΠΕΚΑ θα λάβουν τον Δεκέμβριο 2023 μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση, δηλαδή η δόση του Δεκεμβρίου 2023 θα είναι προσαυξημένη κατά 150%

Υπενθυμίζεται ότι το ποσό του επιδόματος ανέρχεται σε 70 ή 42 ή 28 ευρώ για κάθε παιδί για το πρώτο και δεύτερο παιδί ανά μήνα, ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και σε 140 ή 84 ή 56 από το τρίτο και για κάθε επόμενο παιδί, ανά μήνα.

Συνεπώς η επιπλέον ενίσχυση κυμαίνεται από 42 ευρώ έως και 840 ευρώ για μια οικογένεια με 5 τέκνα

Παραδείγματα

Δικαιούχος που λαμβάνει 100 ευρώ δόση Επιδόματος Παιδιού τον Δεκέμβριο 2023 θα λάβει με την προσαύξηση 250 ευρώ

Ζευγάρι δικαιούχων με δυο τέκνα που λαμβάνει 140 ευρώ δόση Επιδόματος Παιδιού τον Δεκέμβριο 2023 θα λάβει με την προσαύξηση 350 ευρώ

 

 

Μισή επιπλέον δόση (50%) θα καταβληθεί τον Δεκέμβριο 2023 στους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ)

Συγκεκριμένα οι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος (πρώην ΚΕΑ), που θα λάβουν αύξηση 8% από τον μήνα Δεκέμβριο 2023, κατά τον ίδιο μήνα θα λάβουν επιπλέον 50% του μηνιαίου επιδόματος.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το ύψος του επιδόματος ανέρχεται για μονοπρόσωπα νοικοκυριά σε 200 ευρώ το μήνα, για κάθε επιπλέον ενήλικα του νοικοκυριού προσαυξάνεται κατά 100 ευρώ το μήνα και για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος του νοικοκυριού κατά 50 ευρώ το μήνα.

Συνεπώς ένα ζευγάρι με 2 τέκνα που λάμβανε επίδομα 400 ευρώ, θα λάβει μηναία αύξηση 32 ευρώ και επιπλέον 216 ευρώ έκτακτο επίδομα, δηλαδή συνολικά 648 ευρώ

 

 

 

Συνταξιούχοι χωρίς προσωπική διαφορά ή με προσωπική διαφορά κάτω των 10 ευρώ, που λαμβάνουν άθροισμα κύριων συντάξεων έως 700 ευρώ (περίπου 1 εκατομμύριο δικαιούχοι), θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 150 ευρώ κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023

Υπενθυμίζεται ότι οι εν λόγω συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024, ενώ οι αντίστοιχοι συνταξιούχοι με προσωπική διαφορά που δεν θα λάβουν αύξηση από 1/1/2024 θα λάβουν επίδομα 200 ευρώ

 

 

Καταβολή έκτακτου εφάπαξ επιδόματος 150 ευρώ στους ανασφάλιστους υπερήλικες τον Δεκέμβριο 2023

Συγκεκριμένα έκτακτη εφάπαξ ενίσχυση 150 ευρώ θα δοθεί και στους δικαιούχους του επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων του ΟΠΕΚΑ (περίπου 33.000 δικαιούχοι που επίσης λαμβάνουν αύξηση από 1/1/2024)

 

 

Καταβολή ποσού 200 ευρώ σε ΑμεΑ που είναι δικαιούχοι επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ και του ΕΦΚΑ

Οι δικαιούχοι του επιδόματος ΑΜΕΑ του ΟΠΕΚΑ και οι δικαιούχοι του εξω-ιδρυματικού επιδόματος και λοιπών επιδομάτων αναπηρίας του e-ΕΦΚΑ (225.000) θα λάβουν τον Δεκέμβριο 2023 οικονομική ενίσχυση ύψους 200 ευρώ (επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης)