ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΧΑΡΩΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 12910

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 23