ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5206

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2