ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 52270

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 31