ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΡΡΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6300

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13