ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΝΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3119

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5