ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΑΧΑΪΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7840

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4