ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΑΛΥΣΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 10107

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4