ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1565

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2