ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΙΛΚΙΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 24812

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 18