ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΜΑΧΩΝΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 252

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1