ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΑΛΙΑΔΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 32090

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 28