ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9303

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8