ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΩΛΕΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 9026

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6