ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΥΜΦΑΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 413

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1