ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2692

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6