ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4313

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2