ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΜΙΣΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4622

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7