ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7411

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3