ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6690

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3