ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 8140

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5