ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 82439

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 27