ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΕΛΑΪΔΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΟΦΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2701

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3