ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4764

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5