ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΤΡΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5558

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 14