ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6704

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3