ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΡΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3042

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3