ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΜΠΟΧΩΡΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3154

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2