ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΒΔΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΩΓΩΝΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 222

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1