ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΥΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ – ΜΥΚΗΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 29228

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 24