ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 8648

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8