ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ – ΚΥΛΛΗΝΗΣ ΝΟΜΟΥ ΗΛΕΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6334

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7