ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΡΜΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1221

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2