ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 15481

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 18