ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΝΟΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 120

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1