ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΘΗΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 12440

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 25