ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΤΑΜΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4726

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3