ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΝΟΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3090

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 2