ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6819

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7