ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΥΒΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7761

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8