ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6985

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3