ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3030

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4