ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 21492

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 21