ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΩΠΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6042

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6