ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ – ΕΛΑΤΕΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5636

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 11