ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΥΜΑΛΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 6099

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9